Thema's

Tijdens deze conferentie komt de problematiek van de (ex-) expat uitgebreid aan bod. Samen met experts en ervaringsdeskundigen wordt getracht een antwoord te geven op enkele hete hangijzers:

 1. Onderwijs Nederlandse taal en Vlaamse cultuur & internationale studiemobiliteit
  Het onderwijs speelt een belangrijke rol bij het bewaren van de band met Vlaanderen en bovendien houdt het aangeboden onderwijs idealiter rekening met het scenario dat kinderen een aantal jaren later opnieuw zullen instromen in het Vlaanderen. Onderwijs Nederlandse taal en Vlaamse cultuur in het buitenland zijn belangrijk, maar ook internationale studiemobiliteit met diploma-erkenning, internationale scholen en buitenlandervaring.
 2. Sociale zekerheid & consulaire aspecten
  Met consulaire aspecten komt eenieder die internationaal verhuist in aanraking, denk maar aan de registratie of het biometrisch paspoort. Internationale mobiliteit vraagt ook om aangepaste verzekeringen. Een sociale zekerheid, op Belgische leest geschoeid, is belangrijk voor wie een buitenlandse uitdaging overweegt, zowel voor de expats als voor het bedrijf in kwestie. Naast het sociale zekerheidstelsel onder staatswaarborg bestaan er vele private verzekeringen voor de internationale mens.
 3. De relatie tussen Vlaanderen en de uitgeweken Vlamingen
  Dit is bij voorkeur een tweerichtingsverkeer. De zorg voor de uitgeweken Vlamingen gaat hand in hand met de zorg voor Vlaanderen. De stichting Vlamingen in de Wereld brengt Vlamingen thuis in de wereld, maar houdt hen ook thuis in Vlaanderen. Vlaanderen kan zich verrijken dankzij de stem uit het buitenland. Waarom geen voormalige expats betrekken bij het beleid? Maar ook het omgekeerde geldt: Don't ask what your country can do for you, but what you can do for your country. Met andere woorden, wat kunnen uitgeweken Vlamingen Vlaanderen aanreiken?
 4. Varia
  Mits een ruim draagvlak worden nog relevante topics aangekaart tijdens het Expatparlement. Laat dus zeker jullie stem horen om jouw persoonlijke betrokkenheid te verhogen.

De vier thema’s zullen aan de hand van een online participatieproces uitgebreid voorbereid worden. Inclusief een wereldwijde online bevraging en een toets van de experts.
Het Expat Parlement is kosteloos.