Participatieproces

Middels het Participatieproces, in de vorm van een online bevraging, kan iedereen uitgebreid voorstellen doen.

Het online participatieproces verloopt in 2 fasen:

  1. In een eerste fase kan iedereen na registratie via het online participatieproces ideeën posten. Onder deze ideeën kan iedereen onmiddellijk reacties plaatsen om het idee nog meer gewicht te geven.
  2. In de tweede fase kan er gestemd worden op de ingediende voorstellen. De voorstellen met de meeste stemmen worden behandeld tijdens het Expat Parlement. Men kan stemmen op meerdere voorstellen.

Te onthouden data:

  • Fase 1: van 29 april tot en met 16 mei 2013
  • Fase 2: van 17 mei tot en met 17 juni 2013