Over Vlamingen in de Wereld

Vlamingen in de Wereld is een actief netwerk van Vlamingen over de hele wereld.

Vlamingen in de Wereld zorgt voor de uitgeweken Vlaming, biedt informatie en stimuleert de onderlinge contacten tussen de Vlamingen. VIW doet dit met diverse initiatieven die het leven van onze migrerende Vlamingen vereenvoudigen en rijker maken, zoals beperking van administratieve rompslomp bij verhuizing en vlotte afhandeling van dossiers rond pensioen of sociale zekerheid, voldoende faciliteiten voor onderwijs in het Nederlands, verruiming van het stemrecht,…

Het maakt niet uit waar iemand heeft gewoond, voor hoelang, of op welke leeftijd… er is een band tussen landverhuizers.

www.viw.be