Forums

Participatie proces
 
  Forum Voorstellen Berichten Laatste voorstel
Geen nieuwe

Stem nu op de ingediende voorstellen met betrekking tot Onderwijs Nederlandse taal en Vlaamse cultuur & internationale studiemobiliteit.

"Het onderwijs speelt een belangrijke rol bij het bewaren van de band met Vlaanderen en bovendien houdt het aangeboden onderwijs idealiter rekening met het scenario dat kinderen een aantal jaren later opnieuw zullen instromen in het Vlaanderen. Onderwijs Nederlandse taal en Vlaamse cultuur in het buitenland zijn belangrijk, maar ook internationale studiemobiliteit met diploma-erkenning, internationale scholen en buitenlandervaring."
14
14 Vlaamse...
door Inge Roggeman
16/05/2013 - 17:43
Geen nieuwe

Stem nu op de ingediende voorstellen met betrekking tot Sociale zekerheid & consulaire aspecten.

"Met consulaire aspecten komt eenieder die internationaal verhuist in aanraking, denk maar aan de registratie of het biometrisch paspoort. Internationale mobiliteit vraagt ook om aangepaste verzekeringen. Een sociale zekerheid, op Belgische leest geschoeid, is belangrijk voor wie een buitenlandse uitdaging overweegt, zowel voor de expats als voor het bedrijf in kwestie. Naast het sociale zekerheidstelsel onder staatswaarborg bestaan er vele private verzekeringen voor de internationale mens."
13
13 Herkrijgen...
door Inge Roggeman
17/05/2013 - 12:15
Geen nieuwe

Stem nu op de ingediende voorstellen met betrekking tot Vlaanderen vs. uitgeweken Vlaming: interactie en verwachtingen.

"Dit is bij voorkeur een tweerichtingsverkeer. De zorg voor de uitgeweken Vlamingen gaat hand in hand met de zorg voor Vlaanderen. De stichting Vlamingen in de Wereld brengt Vlamingen thuis in de wereld, maar houdt hen ook thuis in Vlaanderen. Vlaanderen kan zich verrijken dankzij de stem uit het buitenland. Waarom geen voormalige expats betrekken bij het beleid? Maar ook het omgekeerde geldt: Don't ask what your country can do for you, but what you can do for your country. Met andere woorden, wat kunnen uitgeweken Vlamingen Vlaanderen aanreiken?"
10
10 kennisuitwis...
door Inge Roggeman
17/05/2013 - 12:03
Geen nieuwe

Stem nu op de ingediende voorstellen.

"Mits een ruim draagvlak worden nog relevante topics aangekaart tijdens het Expat parlement. Laat dus zeker jullie stem horen om jouw persoonlijke betrokkenheid te verhogen."
2
2 post en...
door Annik
12/05/2013 - 10:34
Nieuwe berichten
Geen nieuwe berichten