De problematiek van de expat in de schijnwerpers

In 2013 bestaat de stichting ‘Vlamingen in de Wereld’ (VIW) 50 jaar. Een heuglijke gebeurtenis, die het bestuur en de medewerkers van de stichting niet zomaar aan zich willen laten voorbijgaan. Een jaar lang is de stichting in feeststemming. Startend op 4 juli 2013 met een expat parlement en een After Work Abroad Party eindigend met een apotheose op 12 juli 2014 in en rond het Red Star Line Museum in Antwerpen.

Het startschot van het verjaardagsjaar wordt gegeven op donderdag 4 juli 2013, een dag waarop de stichting (ex)expats verenigt in Antwerpen. Het programma van de dag is tweeledig. In de namiddag organiseert VIW een expat parlement, de avond is één groot uniek netwerkevent onder de vorm van een walking dinner annex dansfeest.

Expat parlement

Tijdens deze conferentie, opgezet in de vorm van een parlement, komt de problematiek van de (ex) expat uitgebreid aan bod. Samen met deskundigen, beleidsmakers, gewezen expats en de in het buitenland wonende expat trachten we een antwoord te bieden op enkele hete hangijzers: onderwijs, stemrecht, sociale zekerheid, … VIW vertolkt de stem van wat uitgeweken Vlamingen vandaag denken, voelen en beleven. Het gaat over participatie van de Vlaamse diaspora in de samenleving. Een levendig verhaal van Vlamingen thuis in de wereld, maar ook thuis in Vlaanderen. Het zijn steevast open geesten met aandacht voor de internationale gemeenschap en economie. Hun participatie in het (interactief) debat, betekent een grote meerwaarde.

Een unieke gelegenheid, voor alle (overheids) actoren om een beter zicht te krijgen op de noden van de uitgeweken Vlamingen. Zorgen voor uitgeweken Vlamingen kan gelijk staan aan het zorgen voor Vlaanderen. De uitgeweken landgenoot zal immers graag een positief imago van zijn regio verspreiden als hij belangrijk bevonden wordt. Een expat die ‘gedragen’ wordt door zijn land of regio, zal deze graag en als de beste uitdragen in zijn nieuwe habitat. Het één kan niet zonder het ander. Vlamingen in de Wereld brengt Vlamingen thuis in de wereld, maar houdt hen ook thuis in Vlaanderen.

VIW betrekt de ervaren Vlaamse diaspora bij een conclusieve discussie en creëert een participatieve dynamiek, om concrete doelstellingen, fase na fase op te bouwen, met een internetbevraging als start, tussentijdse momenten van reflectie en een bevestiging tijdens het expat parlement

Deze namiddag is ook zeker een opportuniteit voor bijvoorbeeld de HR-manager om extra voeling te krijgen met de problematiek die een expatriatie met zich meebrengt. Sommige van deze uitzendingen zijn heel succesvol, anderen lopen helaas minder goed af. Vaak een gevolg van de thuissituatie van de expat. Een juiste omkadering kan de return on investment positief beïnvloeden.

Inschrijven:

Expat parlement van 14u30 tot 17u00
After work abroad party van 18u30 tot ...